Category: Technology

Honda HRV

Honda HRV 2020 Model For Sale: Experience Innovation at its Finest

Honda HRV เป็นรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ได้รับความนิยมมาก มีการออกแบบที่สไตล์เรียบหรู ภายในห้องโดยสารที่หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ไม่ว่าคุณกำลังมองหารถในการขับขี่ประจำวันที่เชื่อถือได้ รถในตระกูลครอบครัวที่หลากหลายหรือ SUV ที่พร้อมสำหรับการผจญภัย Honda HRV ให้คุณพิสูจน์คุณภาพในหลายด้าน นอกจากนี้ยังมีสไตล์ เชิงประโยชน์และชุดคุณสมบัติที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณ”

The Science and Methodology Behind Social Engineering

Social engineering now has the ability to meet the needs of the dark world at a rapid pace. Over the last few years, we have witnessed an unprecedented change in how the world interacts with the internet and how fraud occurs. This change has been led by the ability to take and make phishing at an unprecedented speed and scale.

Cloud Migration Strategies

Cloud Migration Strategies: Framework and Cloud Models

Cloud computing has several advantages, including increased flexibility, adaptability, cost-effectiveness, and improved cooperation. It enables clients to scale their assets up or down according on demand, pay as if for the assets they debilitate, access apps and information from anywhere, and interact in real-time.

IoT Development – The Next Wave of Innovative Connectivity

All IoT use cases are not equal. The requirement for IoT data connectivity varies greatly depending on the requirements of different domains. There are scenarios where you cannot afford quick sensor discharge. For example, if you have a myriad of sensors deployed in an IoT-powered rent-a-bike business, you need a connectivity solution that does not cause the sensor to use a lot of power. Hence, you would need LoRa or SigFox connectivity solutions.

Important Characteristics of Good Customer Database Management

Customer Database Management – In modern times, companies deal with different types of data, and that too in large volumes. Hence, it is important to manage the data in such a way that it can be accessed conveniently and queried at any time.

How Real-Time Stream Processing Can Transform Telecom Billing Systems?

There is no one quick fix to telcos afflictions in today’s extremely challenging and competitive world. Real-Time Stream Processing: The Catalyst to Transform Telecom Billing Systems. But, a sudden transformation is more likely to hurt the prospect of an established business than lead to its welfare. A cautious step-by-step transition is a much better option. And, it is best to start the transformation at the heart of B/OSS i.e. Telecom Billing Systems. MNO Charging & Billing Systems

Google's Cutting-Edge Data-Driven Attribution -

Google’s Cutting-Edge Data-Driven Attribution: Exciting New Features!

In the modern digital era, data serves as a pivotal component in informing marketing decisions and strategies. With the abundance of data available, businesses strive to unravel the complexities of consumer behavior and comprehend the true impact of various marketing touch points. In this pursuit, data-driven attribution emerges as a powerful and indispensable tool.

analytics, information, innovation-3088958.jpg

Data Analytics Basics – Introduction to Data Science For Marketeers

How AI and ML are now changing the work style and methodologies of marketing. Digital marketing cannot be run as just a computerised version of the traditional market or print media. The main and exciting use cases of data science and big data analytics are exciting and make the marketing job even more exciting. Some may say it’s getting more of a technology job as now it involves predicting, prescribing, planning, and forecasting.

Digital Marketing

Analytics: The Role Of Data In Digital Marketing

The use of digital marketing analytics is crucial in generating insightful data that aids informed decision-making in business. The conducted investigations hold meaningful implications that can be translated into meticulously crafted hypotheses. Marketers are utilizing various theories related to big data analytics to create and refine significant performance indicators for businesses. Businesses could reap numerous benefits from a sudden upswing in website traffic, such as the potential acquisition of fresh business leads, bolstering of brand identity, and stimulation of customer engagement.

Harnessing Technology To Kill User Privacy

Somebody mentioned it to me some time back and I laughed then. The day you decided to come online you actually accepted “No to privacy”. Now its even worse as we can even use radio signals to see through walls so no need to be online. Signals now can be used to monitor a person’s precise movements through a solid wall. What else and  how far we will go cant answer now. But all these development for sure has its pros and cons sides.

CyberSecurity

Can Cybersecurity be Entrusted with AI?

While the technology can help to fill cybersecurity skill gaps but at the same time it’s a powerful tool for hackers as well. In short, AI can act as a guard and threat at the same time. What matter is who uses it for what purpose. In the end, it all depends upon Natural Intelligence to make good or bad use of Artificial Intelligence.

Convergence – Intelligent System, Mobile Data Charging, AI and PCRF

Deep packet inspection (DPI) to gain actionable intelligence on traffic flows. Policy rules to define how to manage traffic based on information gathered through DPI, network resources, subscriber profiles, and offered services. Policy enforcement to implement policy at a granular level in real-time across the network, applying policy rules to DPI data.

PCRF the Liberator for Mobile Data Charging

HSS basically plays its main function of authenticating the LTE subscribers with IMSI as the primary key for SAE-HSS and IMPU (IMS Public ID) + IMPI (IMS Private ID) for IMS VoLTE authentication. SPR is the repository for the subscriber’s policies and profiles for QoS management. Both HSS and SPR are the front-end elements because the back-end element, i.e., UDR, is the database that stores all information.

Privacy Hell, Also Known As The Internet Of Things

IoT (Internet of Things) is a network of physical objects embedded with software, sensors and connectivity. The “things” within this network, can sense, process and share data with each other. What we need today is the SECaaS (security as a service) model, which is still gray and distorted as applications, software, storage, and infrastructure run remotely. #AILabPage

21st Birthday

I Wish Its my 21st Birthday

Since I was young, my aspiration has been to become an exemplary inhabitant of the planet Earth. Presently, I continue to foster this goal through my aspirations, ambitions, and endeavors. As my son currently stands at 6 years old, it is certain that when he reaches the age I am now, he will contemplate the remaining course of his life, and even more so at the age of 80.